Kost

Kosten är tongivande för att man ska kunna leva ett hälsosamt liv och ett ämne
som tar en ganska stor del i mitt liv. Nedan kan du läsa om hur jag brukar planera upp det
och vad som kan få mig ur balans

Konsten att sköta kosten

Kost

Då var det dags för mig att börja sköta kosten ...